ฟันปลอมแบบติดแน่น

เดือยฟันสำเร็จรูป และแกนฟัน ซี่ละ 3,000 บาท

ครอบฟัน Non-Precious (ไม่มีทองผสม) ซี่ละ 7,000 บาท

ครอบฟันเซอร์โคเนีย (Zirconia crown) ซี่ละ 10,000 บาท

ครอบฟันเซรามิก (All ceramic) ซี่ละ 10,000 บาท

ครอบฟัน Palladium - Based (ผสมทอง 2%) ซี่ละ 12,000-14,000 บาท

ครอบฟัน Semi-Precious (ผสมทอง 45%) ซี่ละ 14,000-15,000 บาท

ครอบฟัน High-Precious (ผสมทอง 87%) ซี่ละ 15,000 บาทขึ้นไป

วีเนียร์ (Veneer) ซี่ละ 10,000 บาท

ครอบฟันชั่วคราว ซี่ละ 1,000 บาท

รื้อครอบฟันเก่า ซี่ละ 1,000 บาท

รากฟันเทียม ซี่ละ 35,000-55,000 บาท

ไม่รวมค่าปลูกกระดูก หรือเครื่องมือพิเศษอื่นๆ


หมายเหตุ :

อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก

อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รีวิว

ติดต่อเรา

คลินิกทันตกรรมบ้านทันตแพทย์ นวลจันทร์

เบอร์โทร

02-946-1197

ที่อยู่

40/609 ซอย นวลจันทร์ 20 แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

เวลาทำการ

10:00 - 20:00 (ทุกวัน)