ผ่าฟันคุด ขูด-อุด-ถอน งานทันตกรรมทั่วไป

ตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก และวางแผนการรักษา ฟรี

ขูดหินปูน และขัดฟันทั้งปาก ทั้งปาก 600-1,200 บาท

อุดฟัน ด้วยวัสดุสีโลหะ ด้านแรก 500 บาท ด้านต่อไปด้านละ 300 บาท

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ด้านแรก 600 บาท ด้านต่อไปด้านละ 300 บาท

เคลือบหลุมร่องฟันน้ำนม/ฟันแท้ ซี่ละ 300/400 บาท

อุดฟันและเคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ละ 700 บาท

อุดปิดช่องว่างฟันห่าง ช่องละ 1,500 - 2,500 บาท

เคลือบฟลูออไรต์ (ป้องกันฟันผุ) ทั้งปาก 400 บาท

ถอนฟันแท้ ซี่ละ 600 - 1,000 บาท

ถอนฟันน้ำนม ซี่ละ 300 - 400 บาท

ผ่าฟันคุด (ขึ้นกับความยากง่าย) ซี่ละ 1,500 - 3,500 บาท

เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) ชิ้นละ 2,000 บาท


หมายเหตุ :

อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก

อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รีวิว

ติดต่อเรา

คลินิกทันตกรรมบ้านทันตแพทย์ นวลจันทร์

เบอร์โทร

02-946-1197

ที่อยู่

40/609 ซอย นวลจันทร์ 20 แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

เวลาทำการ

10:00 - 20:00 (ทุกวัน)